Ontwikkeling CROW meetmethode beleving

Ontwikkeling CROW meetmethode beleving

Keizer / van Welsem ontwikkelde in opdracht van het CROW de landelijke Standaard meetmethode voor beleving. Belevingsgestuurd beheer vraagt net als dat het geval was bij het beeldgerichte beheer om een duidelijke en uniforme meetmethodiek. Zo’n methodiek stelt in staat buurten qua beheer met elkaar te vergelijken, veranderingen door de tijd in kaart te brengen en de effectiviteit van nieuw beleid te evalueren. De Standaardmeetmethode maakt het daarnaast mogelijk om beleving te verbinden aan de bestaande technische kwaliteit.