Project Category: <span>Our Projects</span>

Home Our Projects
Zwolle beleving

Zwolle beleving

De Gemeente Zwolle en beheerder Rova wilden graag weten hoe bewoners hun buitenruimte en het beheer daarvan beleefde, waar zijn ze tevreden over, wat kan verbeterd worden? Besteden wij aandacht en geld aan die aspecten die bewoners het meest belangrijk vinden of kunnen we met verschuivingen in de beheerinzet bewoners (nog) tevredener maken? Deze vragen...

Belevingstraject Leusden

Belevingstraject Leusden

Het beheer van de buitenruimte is op dit moment bij gemeenten vooral een zaak van technische protocollen. Gemeente Leusden en beheerder Sight Landscaping wilden nagaan of de beleving van inwoners het vertrekpunt kan vormen voor beheer. Hoe tevreden zijn de gebruikers van de buitenruimte in Leusden over het beheer, welke beheer onderdelen vinden zij belangrijk,...

Interview ondernemers

Interview ondernemers

Steeds meer ondernemers in Nederland adopteren het gebied rondom hun bedrijf. Zij spreken de verantwoordelijkheid uit het gebied schoon te houden. Initiator Nederland Schoon was benieuwd, hoe beleven de ondernemers hun deelname, hoe actief zijn de ondernemers en hoeveel steun en waardering ervaren zij van anderen ? K/vW zocht het uit en sprak met vele...

Effectmeting gebiedsadoptie

Effectmeting gebiedsadoptie

NederlandSchoon is in samenwerking met diverse ondernemers in (o.a.) Rotterdam, Heerenveen, Zaandam  een pilot gestart voor het terugdringen van zwerfafval. De ondernemers adopteren het betreffende gebied en maken zichzelf daarmee medeverantwoordelijk voor het schoonhouden. K/vW is gevraagd na te gaan wat het effect van deze gebiedsadoptie is op de beleving het winkelend publiek kan zijn....

Ontwikkeling CROW meetmethode beleving

Ontwikkeling CROW meetmethode beleving

Keizer / van Welsem ontwikkelde in opdracht van het CROW de landelijke Standaard meetmethode voor beleving. Belevingsgestuurd beheer vraagt net als dat het geval was bij het beeldgerichte beheer om een duidelijke en uniforme meetmethodiek. Zo’n methodiek stelt in staat buurten qua beheer met elkaar te vergelijken, veranderingen door de tijd in kaart te brengen...