Verbeteren

Interventies

 

De roep om meer te sturen op beleving is groot. Gevolg is vaak dat er van alles tegelijk wordt aangepakt. En bewoners actief maken én een goede meldingenlijn én een andere inrichting én vaker reinigen. Op zich allemaal zinvol, maar het gevolg is dat het effect van de individuele maatregelen niet te bepalen is. Sturen op beleving vraagt om een gedegen aanpak. Op basis van duidelijke doelen en vooraf bepaalde methode van meten is vast te stellen wat werkt en wat niet. Wij helpen graag met het opzetten van succesvolle interventies. Op basis van onze ervaring bij veel gemeenten weten wij wat werkt en wat niet.