Meten

De Standaardmeetmethode

Keizer en Van Welsem ontwikkelt in opdracht van het CROW de landelijke Standaardmeetmethode voor beleving. Belevingsgestuurd beheer vraagt net als dat het geval was bij het beeldgerichte beheer om een duidelijke en uniforme meetmethodiek. Zo’n methodiek maakt het mogelijk om afspraken te maken met aannemers. Het stelt in staat buurten qua beheer met elkaar te vergelijken, veranderingen door de tijd in kaart te brengen en de effectiviteit van nieuw beleid te evalueren. De Standaardmeetmethode maakt het daarnaast mogelijk om beleving te verbinden aan de bestaande technische kwaliteit.